جدول نتایج

 

پنج شنبه 22 خرداد 99

عقاب اصفهان 3-1 رعد ایران

                شاهین 0-2 نوآوران اصفهان

گسترش ماهان 0-0 جهان گستر

 

جمعه 24 خرداد 99

       کرکس  2-4 آینده سازان

مقاومت سپاسی 0-2 آلومینیوم اراک

        اتکا 5-3 پتروشیمی

فهرست