تیم فوتبال باشگاهی

120 جلسه تمرین

با ثبت نام در این دوره، دو دست پیراهن، شورت و جوراب ورزشی، تیشرت و شلوار هتلی، سوئیشرت زمستانه، کوله ورزشی، حوله و کاور تمرینی نیز دریافت کنید.

مبلغ ثبت نام با تخفیف : 3,500,000 تومان

مدرسه فوتبال ممتاز

24 جلسه تمرین

با ثبت نام در این دوره، دو دست پیراهن، شورت و جوراب ورزشی، کوله ورزشی نیز دریافت کنید.

مبلغ مصوب هیئت فوتبال: 900,000تومان

مبلغ ثبت نام با تخفیف: 800,000تومان

مدرسه فوتبال درجه 1

24 جلسه تمرین

 

مبلغ مصوب هیئت فوتبال: 680,000تومان

مبلغ ثبت نام با تخفیف: 550,000تومان

فهرست