تیم فوتبال باشگاهی
120 جلسه تمرین
*** با ثبت نام در این دوره، دو دست پیراهن، شورت و جوراب ورزشی، تیشرت و شلوار هتلی، سوئیشرت زمستانه، کوله ورزشی، حوله و کاور تمرینی نیز دریافت کنید.
مبلغ مصوب هیئت فوتبال: 4500000 تومان
مبلغ ثبت نام با تخفیف : 3500000 تومان
مدرسه فوتبال ممتاز
24 جلسه تمرین
با ثبت نام در این دوره، دو دست پیراهن، شورت و جوراب ورزشی، کوله ورزشی نیز دریافت کنید.
مبلغ مصوب هیئت فوتبال: 900000 تومان
مبلغ ثبت نام با تخفیف: 800000 تومان
مدرسه فوتبال درجه 1
24 جلسه تمرین
مبلغ مصوب هیئت فوتبال: 680000 تومان
مبلغ ثبت نام با تخفیف: 550000 تومان
فهرست