مربیان

باشگاه ورزشی نامداران اصفهان

امین محمدنژاد

مدیر فنی

احمد امامی

مربی تیم 14 سال

آرش علیجانی

مربی تیم 14 سال

مجید خدابخش

سرمربی تیم 15 سال

محسن مجرد

 سر مربی تیم 16 سال

حمید ولایتی

مربی تیم 16 سال

جلیل ایروانی

مربی دروازه بان

حمید شیرانی

سرمربی تیم 10 سال

علی نوشزاد

سرمربی تیم 11 سال

مصطفی غلامی

مربی تیم 12 سال

امیر بنده کریم

سرمربی تیم 14 سال

سیدایمان بنی لوحی

سر مربی تیم زیر 9 سال

مهدی محمدی

مربی تیم 14 سال

فهرست