مهدی محمدی

 دارای مدرک مربی‌گری B آسیا و مدرک درجه سه بدنسازی

سوابق مربی‌گری: سرمربی بزرگسالان فجر گلشن طبس – مربی بدنساز آکادمی پرسپولیس اصفهان – مربی تیم 11 سال ذوب آهن – سرمربی 13 سال سبزپوشان طلوع
افتخارات مربی‌گری: دو دوره قهرمانی در لیگ بزرگسالان استان یزد – کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه یزد

فهرست