علی نوشزاد

مدرک مربیگری: آسیا C

سوابق مربیگری: مربی تیم 11 سال پدیده سپاهان – مربی تیم 15 سال آبفا – سرمربی تیم 9 سال نامداران

افتخارات مربیگری: حضور درمسابقات استانی وکشوری – استعداد یاب سپاهان درمبارکه – استعدادیاب آکادمی ناحیه 2 اصفهان

سرمربی علیرضا نوش زاد

ابوالفضل بختیاری

ابوالفضل بلوچ

امیرحسین پناهیان

امیرحسین سر شوق

امیرسام ربیعی

ایلیا دادخواه

آرتین خلیلی

آرمان معصومی

آریا معینی

پارسا عابدینی

پارسا سماعی

پویا کریمی

سامان سهرابی

سید علی عقیلی

سیدسجاد مرتضوی

شایان زارعان

طاها حجازی

علی عرب جعفری

علی ملکی

علیرضا شریفی نیا

متین کریمی

محمدعلی ماندگار

یوسف ابراهیمی

فهرست