سیدایمان بنی لوحی

دارای مدرک مربی‌گری C آسیا 

سوابق مربی‌گری: مدرسه‌ی تخصصی فوتبال سپاهان سه سال – سرمربی تیم 9 سال و 10 سال یاران – سرمربی تیم 12 سال آبفا – سرمربی تیم 10 سال نامداران
افتخارات مربی‌گری: سه دوره قهرمانی در مسابقات فستیوال استان اصفهان رده‌ی 9 و 10 سال – مقام سوم استان اصفهان (10 سال یاران) – عضو کانون مربیان فوتبال ایران

فهرست