آرش علیجانی

دارای مدرک مربی‌گری C آسیا

سوابق مربی‌گری: مدرسه فوتبال اعظم – آکادمی فوتبال پرواز
افتخارات مربی‌گری: حضور در مسابقات آموزشگاه‌ها و مسابقات استانی
فهرست